Hopp rett til hovedinnhold

Etiske retningslinjer

 
Samarbeidskodeks
 
Ved å registrere deg som deltaker i et kurs på digit.ntnu.no ved NTNU, vil du bli innlemmet i et nettbasert læringsfellesskap. NTNU har som mål å gi alle med Internett forbindelse tilgang til våre nettbaserte kurs. Slik vil alle som ønsker å lære få tilgang til forskningsbasert undervisning av høy kvalitet, i fleksible og skalerbare omgivelser basert på nye teknologier for undervisning og læring.
 
Du vil være en viktig brikke i vår satsing på å utvikle digitale lærings- og samarbeidsformer og ved NTNU. Vi er avhengig av din motivasjon for å lære det innholdet som presenteres i kursene, og din ærlighet og akademiske integritet i arbeid med kursene. For å delta på våre nettbaserte kurs må du si deg enig i våre generelle etiske retningslinjer og eventuelle spesifikasjoner som knyttes til de enkelte kursene vi tilbyr. Disse retningslinjene vil bli postet på det enkelte nettkurset.
 
Æreskodeks
Ved å registrere meg på et kurs på digit.ntnu.no, i regi av NTNU, erklærer jeg at jeg vil:
 
·    Fullføre alle tester og oppgaver selvstendig, med unntak av oppgaver hvor samarbeid inngår i oppgavebeskrivelsen.
·    Opprette kun en brukerkonto og ikke la noen andre benytte mitt brukernavn og passord
·    Avstå fra å delta i noen form for aktivitet som vil forbedre mine eksamensresultater på uærlig vis eller forbedre eller skade andre deltakeres eksamensresultater.
·    Avstå fra å dele svar på oppgaver som benyttes til å vurdere studenters kompetanse.
·    Bidra til sosial læring på konstruktive måter og opptre høflig i plattformens diskusjonsforum.
 
 
Ved brudd på etiske retningslinjer
Dersom du bryter de etiske retningslinjene, vil du kunne bli:  
·    fratatt eller få redusert uttelling på en arbeidsoppgave
·    fratatt muligheten til å få utstedt et sertifikat
·    utmeldt av kurset og/eller plattformen
·    gjort til gjenstand for andre tiltak satt i verk av plattform- eller kurstilbyderne, herunder strafferettslig ansvarlig for brudd på Norges lover, for eksempel opphavsrett og personvern.
·    fratatt muligheten til å søke om refusjon av påmeldingsavgift
 
 
Avgjørelsen om det foreligger brudd på de etiske retningslinjene foretas av NTNU. Du vil bli informert om eventuelle brudd og hvilke tiltak som settes i verk som en konsekvens av dette.
 
 
Endring av etiske retningslinjer
Vær oppmerksom på at vi fra tid til annen vil oppdatere de etiske retningslinjene. De vil da være gjeldende fra de postes på plattformen. Det er ditt ansvar å holde deg informert om eventuelle endringer i retningslinjene og ved å godta de etiske retningslinjene, godtar du også eventuelle endringer som måtte komme.